Jaarvergadering 2015

Op 22 september 2015 heeft onze bridgeclub haar jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Naast de voorgeschreven rituelen van het presenteren van de verslagen van secretaris en penningmeester, is besloten tot aanschaf van biedboxen waarvoor inmiddels plaats is in de bergruimte. We hopen dat we voldoende bergruimte in deze kast blijven houden!

Deze vergadering was ook het moment om afscheid te nemen van Jan Klooster als voorzitter van de vereniging, die na 12 jaar voorzitterschap te kennen heeft gegeven hiermee te willen stoppen. Na een dankwoord van de wedstrijdleider Anny Reinders en de overhandiging van een bos bloemen en een cadeaubon, is de “hamer” overgedragen aan Herman Steigstra.

Jaarvergadering 2015