Kroegentocht 2020

Op zaterdag 7 maart a.s. houden we onze jaarlijkse Kroegentocht.
Kosten deelname € 16,= per paar, of € 8,= per persoon, inclusief 3 consumptiebonnen p/p, soep en enkele hapjes na afloop van de wedstrijden en de prijsuitreiking.
Aanmelden per paar op de website www.bcootmarsum.nl via het aanmeldformulier. Als je geen partner hebt voor deze dag en je wilt toch meedoen, vermeldt dan bij naam partner “geen”. Je wordt dan zo mogelijk aan een andere solitaire deelnemer gekoppeld. Indeling van de lijnen zoveel mogelijk op basis van de laatste competitiestand.

Na opgave graag direct het bedrag overmaken op de rekening van Bridgeclub Ootmarsum nummer NL 16 RABO 0140131787 t.n.v. H. Kuipers – Wijferink met als omschrijving de namen van de deelnemer(s). Het aantal deelnemers is niet onbeperkt. Zodra het bedrag op de rekening is bijgeschreven, ben je ingeschreven voor deelname aan de Kroegentocht. De inschrijving sluit op 15 februari of eerder indien het maximaal aantal deelnemers is bereikt.

We verwachten jullie op zaterdag 7 maart om 12.30 uur bij van der Maas en starten de middag om 13.00 uur.
Kroegentocht 2020