Coronamaatregelen November 2021

Ootmarsum, 7 november 2021

Beste leden,

Bestuur en Wedstrijdcommissie hebben zich beraden op de consequenties van de recente ontwikkelingen inzake corona voor onze wekelijkse bridgeavonden.

Op basis van de door de overheid opgelegde maatregelen is de organisatie van Ons Gebouw verplicht elke bridgeavond een QR code check uit te voeren. Dit betekent dat zonder een QR code geen toegang tot het gebouw kan worden verleend. Daarnaast moeten we er voor zorgdragen dat de algemeen geldende basisregels kunnen worden gehanteerd. Nu doen we dit al voor een gedeelte maar het zou nu toch aangescherpt moeten worden.

Ook als je bovenstaande maatregelen in acht neemt, is het besmettingsgevaar nog zeer reëel aanwezig. Daarnaast geeft de QR code check geen enkele garantie dat je niet geïnfecteerd bent. Immers ook gevaccineerden kunnen besmet zijn en het virus verspreiden.

In de huidige exponentiële toename van het aantal besmettingen is de leeftijdsgroep van onze leden behoorlijk aan de beurt. De werkzaamheid van vaccins neemt na enkele maanden af. Vooral bij de doelgroep 70-plussers is dit het geval.

Je mag dus gerust stellen dat de meeste van onze leden een bepaald risico lopen. Ook moet voor de komende weken een effect van de Koale Kermis niet worden uitgesloten.

Een aantal leden heeft inmiddels te kennen gegeven voorlopig niet te komen bridgen.

Wij maken ons zorgen over de veiligheid van onze leden. We vinden het verstandig om even te passen (hoe toepasselijk!) en voorlopig te stoppen met bridgen op de maandagavond. De ontwikkelingen zullen we nauwgezet volgen en u krijgt bericht zodra we weer gaan bridgen.

Wij realiseren ons dat deze beslissing niet door iedereen wordt gedragen. Maar we hanteren hier het voordeel van de twijfel. Dit spreekwoord is immers niet voor niets uitgevonden!?

Zorg goed voor jezelf!

Hartelijke groet,

Bestuur en Wedstrijdcommissie

Gerda, Ron, Herman, Alice, Fien, Maria, Gert

Coronamaatregelen November 2021