U kunt zich via dit formulier afmelden voor de eerstkomende speelavond.
Afmelden via dit formulier heeft de voorkeur boven het afmelden per e-mail of telefoon.
Afmeldingen per e-mail of telefoon dienen uiterlijk voor 12.00 uur op de betreffende speeldag te geschieden.
Bij noodgevallen na voornoemd tijdstip graag bellen met het mobiele nummer van de Wedstrijdcommissie 06 3973 5656
Bij afmeldingen eveneens graag vermelden of de vaste partner wel of niet aanwezig zal zijn.