Op deze pagina vindt u de Ranking

(Klik op het woord Ranking hierboven of op het pictogram rechts)

 

 

In de tot nu gebruikelijke competitie wordt het seizoen verdeeld in een aantal competitierondes met elk 4 zittingen. Normaal gesproken hanteren wij 7 rondes van 4 zittingen. In een seizoen spelen we dus 28 keer in competitieverband.

Aan het eind van elke competitieronde vindt er promotie/degradatie plaats.

Aan het eind van het competitieseizoen wordt het clubkampioenschap handmatig berekend.

Om er voor te zorgen dat een competitie niet al te zeer wordt verstoord door afwezigheid van paren, zijn er allerlei afwezigheidsregels bedacht, zoals percentages van eigen gemiddelden, ingewikkelde promotie-degradatieregels, buiten mededinging spelen, enz. Met al deze regels wordt geprobeerd zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met de belangen van de aanwezige- en de afwezige spelers.

Desondanks geeft dit niet altijd een reëel beeld van de competitiestand. Het is realistischer om uit te gaan van de daadwerkelijk behaalde scores van alle spelers.

Voor Bestuur en Wedstrijdcommissie reden om met ingang van het nieuwe seizoen 2022-2023 met een ander waarderingssysteem, te gaan werken.

We gaan werken met het Rankingsysteem

Het rankingsysteem is een hulpmiddel voor het waarderen van de uitslag van de  clubcompetitie. Het behaalde scoringspercentage van een speelavond wordt omgezet naar rankingpunten. De ranking wordt voor elke speler bepaald over zijn of haar 6 meest recente resultaten. Dat zijn de laatste zittingen die een speler aanwezig was. Voor elke zitting krijgt een speler een bepaalde hoeveelheid rankingpunten.

Geen aanwezigheidsplicht. Iedereen speelt zo vaak als hij wil en wanneer het uitkomt. Uiteraard wel gewoon tijdig afmelden als je niet komt.
Als iemand een zitting niet speelt, dan verandert zijn of haar ranking niet, die blijft gewoon staan.
De ranking van een paar wordt bepaald door de som van de rankings van beide spelers.

De buiten mededingingsregels, de invalregels, het eigen gemiddelde en de ingewikkelde promotie-degradatieregels komen in dit systeem te vervallen.

Het clubkampioenschap is nu eenvoudig te bepalen. De speler of het paar met de beste “gerankte” prestaties gedurende het seizoen wint.

Er is geen enkel voordeel door niet te komen bridgen.

Er is geen noodzaak meer voor vervangende scores of “buiten mededinging” regelingen. Geen vertekening door “kunstmatige” scores. We zijn een hoop regels gewoon kwijt.

Invallers kunnen gewoon meedoen en komen met hun eigen ranking automatisch op de goede plek terecht.

 

Voor wie geïnteresseerd is:

De berekening van rankingpunten staat uitvoerig beschreven in het document:

“NBB Clubranking Basistheorie” op onderstaande link:

https://24001.bridge.nl/app/uploads/2021/01/De-NBB-Clubranking-de-basistheorie.pdf