Anny Reinders erelid

Wat op 6 februari leek te beginnen als een normale speelavond voor de leden van Bridgeclub Ootmarsum, bleek al snel een bijzondere avond te worden….

De voorzitter nam het woord en memoreerde de leden dat dit jaar de vereniging 35 jaar bestaat, reden tot een klein feestje. Om te beginnen zal er na afloop van de kroegentocht op 3 maart een bescheiden buffet voor de deelnemers geserveerd worden, zoals eerder ook al aangekondigd. Vandaag een ander klein feestje zoals straks zal blijken.

De vereniging is een club van soms fanatieke bridgers, maar waar de gezelligheid altijd op nummer 1 staat. Eenmaal meespelen bij onze club betekent vrijwel altijd een keuze voor zeer lange tijd. Het is niet voor niets dat er nog verschillende leden actief meespelen die al lid zijn vanaf de oprichting op 25 januari 1983.

In 1983 werd gestart met spelen bij hotel Van der Maas. Later werden dat achtereenvolgens De Rozenstruik, hotel Vos, ’t Ottenhof (“Pikkemaat”) en sinds 1999 zijn we weer terug bij Van der Maas. Een aantal maal per jaar spelen we bij restaurant Rouwers als Van der Maar gesloten is, bijvoorbeeld tijdens de Koale Karmis en Carnaval.

Het succes is niet alleen te danken aan de onderlinge saamhorigheid en gezelligheid, maar ook aan de betrouwbare leiding van de speelavonden door onze wedstrijdleider Anny Reinders. Anny is een van de leden die vanaf de oprichting betrokken is bij de club. Zij heeft op eigen initiatief de cursus wedstrijdleider gevolgd, die toen nog uit één gedeelte bestond en waar vele cursisten niet voor konden slagen.

Op 16 september 1997 werd Anny gekozen tot penningmeester van de vereniging en trad daarmee toe tot het bestuur. Het was een bijzonder korte tijd in het bestuur, want op 30 januari 1998 het penningmeesterschap verruild voor die van wedstrijdleider van de club. Haar voorganger, de heer Zekveld, heeft namelijk op 85-jarige leeftijd zijn functie als wedstijdleider beëindigd. Dat is dus nu precies 20 jaar geleden! Een mooi moment om daar even bij stil te staan.

Anny heeft in die 20 jaar aan de wieg gestaan van wat de club nu is: alles wat er komt kijken bij het goed laten verlopen van de wedstrijden, heeft ze volledig in de hand. Het aan- en afmelden, het indelen van de competitie. Het zorgen dat het wedstrijdmateriaal in orde is. En sinds ruim tien jaar ook de automatische verwerking van de uitslagen via het computersysteem, zodat aan het eind van de avond snel de uitslag voorgelezen kan worden en de avond met applaus voor de winnende paren van elke lijn kan worden afgesloten.

Het bestuur van de vereniging is zich heel goed bewust van deze rol die Anny nu al 20 jaar heeft vervuld, en is daarmee tot een belangrijk besluit gekomen…. Uiteraard hoort daarbij om te beginnen een prachtige bos bloemen.

Daarnaast vindt het bestuur het ook gepast, en het bestuur gaat er van uit dat de leden het hiermee volledig eens zullen zijn, dat er een meer blijvende waardering op zijn plaats is. Het bestuur heeft besloten om Anny te benoemen tot erelid van de vereniging en dit te onderstrepen met deze oorkonde. Anny, dankjewel voor 20 jaar inzet als wedstrijdleider en al het vele andere wat nog niet genoemd is!

Anny Reinders erelid