Het weekblad “Vizier op N-O Twente” maakt op 26 januari 1983 het navolgende wereldkundig:

“Dinsdag 25 januari is op de informatieavond in “Het wapen van Ootmarsum” opgericht de Bridgeclub Ootmarsum. De club maakt een goede start met 35 leden. Voor 15 leden, die nog nooit gebridged hebben, wordt 10 avonden door een bekende leraar les gegeven. De overige leden starten direct met spelen in een competitie”

Op 11 augustus 2021 zijn de statuten van de vereniging opnieuw vastgesteld door de notaris en is de vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

De volledige statuten zijn te raadplegen in deze link Statuten 2021